ພາລະບົດບາດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ພາລະບົດບາດຂອງກົມຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ກົມປອດໄພໄຊເບີ.pdf
2 ພາລະບົດບາດຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ພາລະບົດບາດກົມເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກຳ ສະບັບໃໝ່.pdf
3 ພາລະບົດບາດຂອງອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອົງການດັດສົມ.pdf
4 ພາລະບົດບາດຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ
5 ພາລະບົດບາດຂອງສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕ໋ອນ ພາລະບົດບາດສູນບໍລິຫານລັດສະບັບໃໝ່.pdf
6 ພາລະບົດບາດຂອງສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.pdf
7 ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນອັດສະລິຍະ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.pdf
8 ພາລະບົດບາດສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະຖາບັນຕສ.pdf

 

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ