ພາລະບົດບາດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ພາລະບົດບາດຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ພາລະບົດບາດກົມເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກຳ ສະບັບໃໝ່.pdf
2 ພາລະບົດບາດຂອງອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອົງການດັດສົມ.pdf
3 ພາລະບົດບາດຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ
4 ພາລະບົດບາດຂອງສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕ໋ອນ ພາລະບົດບາດສູນບໍລິຫານລັດສະບັບໃໝ່.pdf
5 ພາລະບົດບາດຂອງສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.pdf
6 ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນອັດສະລິຍະ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.pdf
7 ພາລະບົດບາດສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະຖາບັນຕສ.pdf

 

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ