ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ 700 MHz ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຖມບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ IMT 09ສະບັບ _ໃໝ່_.pdf
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານສໍາລັບການສື່ສານ Internet of thing (loT) ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານສຳລັບການສື່ສານ Internet of Things _IoT_.pdf
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເລກໝາຍໂທລະສັບ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເລກໝາຍໂທລະສັບ.pdf
4 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ຂໍຕົກລົງຂື້ນທະບຽນຊີມ.pdf
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະສານງານວຽກງານ ປທສ ປະຈໍາເມືອງ.pdf ຂໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະສານງານວຽກງານ ປທສ ປະຈໍາເມືອງ.pdf
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ.pdf

 

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ