ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ້ ສໍາລັບພະແນກ ຕສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
25

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ