ແຈ້ງການ ຂໍເຊີນຊວນບັນທ່ານສົ່ງຜະລິດຕະພັນ ນະວັດຕະກໍາ ໄອຊີທີ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Lao ICT Award 2022

29/11/2022 ~ 29/11/2022

ແຈ້ງການ ຂໍເຊີນຊວນບັນທ່ານສົ່ງຜະລິດຕະພັນ ນະວັດຕະກໍາ ໄອຊີທີ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Lao ICT Award 2022

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ