ຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຂອງ ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມການນໍາລະດັບສູງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນແຫ່ງຊາດ

26/12/2022

ຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຂອງ ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມການນໍາລະດັບສູງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນແຫ່ງຊາດ

           ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະເທດປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຊີ້ນໍາ ກອງປະຊຸມການນໍາລະດັບສູງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຈັດໂດຍ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໃນງານສັບປະດາດິຈິຕ໋ອນລາວ ປະຈໍາປີ 2022 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 23 ທັນວາ 2022, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ມີບັນດາທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມ 400 ກວ່າທ່ານ.

        ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນບາງຕອນວ່າ: ການຫັນເປັນດີຈີຕ໋ອນ ຕ້ອງດໍາເນີນຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນ 3 ດ້ານທີ່ກ່ຽວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແບບກາຍອິນຊີຄື: ສ້າງເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ, ສ້າງສັງຄົມດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ການບໍລິຫານລັດແບບດິຈິຕ໋ອນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ICT ທີ່ທັນສະໄໝ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຈະຕ້ອງສົມທົບການປັບປຸງຍົກລະດັບ ບັນດາເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກັບການຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍ, ຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເຊື່ອມຈອດ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ເພື່ອດຶງດູດເອົາທຶນຮອນ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໃໝ່ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາປະເທດເຮົາ. ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກໍາລັງແຮງຂອງປະເທດເຮົາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ.

         ທ່ານໄດ້ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ໃນການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນຂອງປະເທດເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາທິດທາງວຽງງານຕົົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ ຄື: 1) ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ: ເພືີ່ອສ້າງຄວາມສໍານຶກທີີ່ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການນໍາພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານການເມືອງ-ສັງຄົມ, ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ, ໂດຍຖືວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນວຽກງານຈຸດສຸມເຊືີ່ອມໂຍງກັບບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີຂອງທຸກຂະແໜງການ; 2) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຂອງທຸກໆຂະແໜງການໃຫ້ສອດຄ່ອງຮອງຮັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນຢ່າງເປັນເຈົົ້າການ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ນະວັດຕະກໍາ, ທຸລະກິດລິເລີີ່ມ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ເກີດມີຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ການບໍລິການໃໝ່ ແລະ ເສດຖະກິດແບບໃໝ່ທີີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ; ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທັນການ; ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ; ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງນະວັດຕະກໍາ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການແບບດິຈິຕ໋ອນ, ສ້າງເຂດອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ສ້າງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ; 3) ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ເປັນຈຸດສຸມ: ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີີ່ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ. ສຸມໃສ່ພັດທະນາຂະແໜງການ ທີີ່ມີຄວາມພ້ອມສູງ ແລະ ເປັນບູລິມະສິດ, ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີສືີ່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ໂຮງງານຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ການທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການກະສິກ າດິຈິຕ໋ອນ,ການທ່ອງທ່ຽວດິຈິຕ໋ອນ, ວັດທະນະທໍາດິຈິຕ໋ອນ, ສາທາລະນະສຸກດິຈິຕ໋ອນ, ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດິຈິຕ໋ອນ. ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນລະດັບຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄົົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ເປັນບູລິມະສິດແບບມີຈຸດສຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີສືີ່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ, ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານໃໝ່, ປັນຍາປະດິດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການແພດ. ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ສະພາບແວລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະບັນດາແຜນງານສົົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໝາກຜົນຂອງການຄົົ້ນຄວ້າພັດທະນາຂອງຄົນລາວ; 4) ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນຢູ່ໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ: ເພືີ່ອຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຢູ່ໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງການເມືອງ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດທຸກຂັ້ນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມຕໍ່ຫາກັນໄດ້ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ສໍາຄັນຂອງພັກລັດຢ່າງທັນການ; ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນ ເພືີ່ອເກັບກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຮັດທຸລະກໍາແບບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງບັນດາໜ່ວຍງານລັດຖະບານ. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານການນໍາ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນທົົ່ວໄປທັງພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດວິສາຫະກິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສອດຄ່ອງກັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ; ສ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການໃນການປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດຢ່າງຊັດເຈນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດທຸລະກໍາຮ່ວມກັນໃນຮູບແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການດໍາເນີນງານໃນຮູບແບບລັດຖະບານດິຈິຕ໋ອນ; 5) ເອົາໃຈໃສ່ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພືີ່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ: ເພືີ່ອຍາດແຍ່ງເອົາບົດຮຽນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມາພັດທະນາການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ດຶງດູດ ແລະ ຍາດແຍ່ງ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນການຄົົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ, ການປະດິດນະວັດຕະກໍາ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການສະຕາດອັບ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ຄົນລາວ. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ທີີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຕາມທິດຍົກສູງມາດຕະຖານເຕັກໂນໂລຊີ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ; ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາທຸລະກິດຂ້າມຊາດທີີ່ບໍ່ມີບໍລິສັດ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອປ້ອງກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດ.

           ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານຍັງໄດ້ຢ້ຽມຊົມບັນດາຫ້ອງວາງສະແດງຕ່າງໆໃນງານສັບປະດາດິຈິຕ໋ອນລາວ ປະຈໍາປີ 2022 ອີກດ້ວຍ.

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ຖະແຫຼ່ງການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນໄປສະນີໂລກ ຄົບຮອບ 149 ປີ
ວີດີໂອແນະນໍາ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ