ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈັດຊື້ອຸປະກອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນການສຶກສາທາງໄກຂອງ ສຕສ

17/06/2020 ~ 17/06/2020

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈັດຊື້ອຸປະກອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນການສຶກສາທາງໄກຂອງ ສຕສ

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ