ແຈ້ງການ ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ລາວໄອຊີທີ 2021 (LAO ICT AWARD 2021)

12/08/2021 ~ 12/08/2021

ແຈ້ງການ ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ລາວໄອຊີທີ 2021 (LAO ICT AWARD 2021)

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ