ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

01/10/2021 ~ 01/10/2021

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ